Projektteamet

Projektteamet

Välkommen på kick-off

Kom med när vi tillsammans kickstartar projektet MOF!

 

Projektet moderna föreningar vill inspirera och hjälpa föreningar att tänka ut nya lösningar, vara kreativa och innovativa i sin verksamhet. Genom nytänkande och samarbete kan vi bättre möta framtidens utmaningar och möjligheter.

 

Vi ordnar två kick-off tillfällen i samarbete med Nykarleby stad och Malax kommun, tillfällena riktar sig till föreningar i Nykarleby och Malax. Evenemangen ordnas online via Teams. Nedan länkar till anmälning samt evenemangens Facebook sidor. Under evenemangen presenteras projektet MOF och vi hoppas även få höra föreningar dela med sig om nya idéer de förverkligat. På Nykarlebys kick-off får vi höra Heidi Kronqvist tf. välfärdschef och rektor för Nykarleby Arbis tala om samarbete i föreningsmetropolen Nykarleby. På Malax kick-off berätta ungdomsledare Kristoffer Nykopp från Malax kommun om framtidens föreningar 2030. Detaljerat program för de två kick-off tillfällena publiceras inom kort.

 

 

Anmälan

Nykarleby, anmälan senast 6.4 via länken: https://link.webropol.com/s/kick-off-nykarleby

Malax, anmälan senast 12.4 via länken: https://link.webropol.com/s/kick-off-Malax

 

 

Evenemangens Facebook sidor

Länkar till evenemangens Facebook sidor: Kick-off Nykarleby och Kick-off Malax.

 

 

 

Kanske dessa inlägg intresserar

Dekorativ bild. Människor i ring som lägger sina händerna ihop.

Tillsammans mot välmående!

Österbottens Föreningar rf publicerade i tiderna den tvåspråkiga broschyren Järjestöresepti- Föreningsreceptet. Modellen hade tagits från HyTe rf:s motsvarande publikation. I broschyren

Read More »