Projektteamet

Projektteamet

Välkommen på kick-off

Kom med när vi tillsammans kickstartar projektet MOF!

 

Projektet moderna föreningar vill inspirera och hjälpa föreningar att tänka ut nya lösningar, vara kreativa och innovativa i sin verksamhet. Genom nytänkande och samarbete kan vi bättre möta framtidens utmaningar och möjligheter.

 

Vi ordnar två kick-off tillfällen i samarbete med Nykarleby stad och Malax kommun, tillfällena riktar sig till föreningar i Nykarleby och Malax. Evenemangen ordnas online via Teams. Nedan länkar till anmälning samt evenemangens Facebook sidor. Under evenemangen presenteras projektet MOF och vi hoppas även få höra föreningar dela med sig om nya idéer de förverkligat. På Nykarlebys kick-off får vi höra Heidi Kronqvist tf. välfärdschef och rektor för Nykarleby Arbis tala om samarbete i föreningsmetropolen Nykarleby. På Malax kick-off berätta ungdomsledare Kristoffer Nykopp från Malax kommun om framtidens föreningar 2030. Detaljerat program för de två kick-off tillfällena publiceras inom kort.

 

 

Anmälan

Nykarleby, anmälan senast 6.4 via länken: https://link.webropol.com/s/kick-off-nykarleby

Malax, anmälan senast 12.4 via länken: https://link.webropol.com/s/kick-off-Malax

 

 

Evenemangens Facebook sidor

Länkar till evenemangens Facebook sidor: Kick-off Nykarleby och Kick-off Malax.

 

 

 

Kanske dessa inlägg intresserar

Dekorativ bild. Människor i ring som lägger sina händerna ihop.

Tillsammans mot välmående!

Österbottens Föreningar rf publicerade i tiderna den tvåspråkiga broschyren Järjestöresepti- Föreningsreceptet. Modellen hade tagits från HyTe rf:s motsvarande publikation. I broschyren

Read More »

Föreningsmässa virtuellt – och MOF var med!

I dagens läge händer allt på distans – ja nästan allt – men speciellt stora evenemang ordnas virtuellt. Hur funkar det?
MOF var med på en Virtuell föreningsmässa som stöder delaktighet och välmående. Mässan ordnades som ett samarbete mellan tre projekt: Nuorten Ystävät ry:s VALPAS 2, Ranua kommuns Hyvää Huomista! och Östra Lapplands samkommuns High Five. Under de två dagarna som mässan pågick hade mässan mer än 4000 besökare, 148 evenemang/händelser och totalt deltog över 50 föreningar med sina presentationer.

Read More »

Nystart för föreningar efter pandemin

Vårt nystartade pilotprojekt Moderna föreningar vill hjälpa och stödja föreningarna att bli innovativa och kreativa i sin verksamhet. Föreningar som agerar innovativt och kreativt för att hitta nya lösningar på problem och utmaningar som de stött på i sin verksamhet är bättre rustade för att möta framtiden.

Read More »