Projektteamet

Projektteamet

Tillsammans mot välmående!

Österbottens Föreningar rf publicerade i tiderna den tvåspråkiga broschyren Järjestöresepti- Föreningsreceptet. Modellen hade tagits från HyTe rf:s motsvarande publikation. I broschyren samlade man ihop information om den mångfaldiga föreningsverksamheten som finns inom den lokala social- och hälsovårdssektorn. Man berättade också om de möjligheter som föreningslivet erbjuder i form av delaktighet, påverkan och frivilligarbete. Syftet med broschyren var att hälso- och socialsektorns yrkesmänniskor skulle kunna dela ut den till sina kunder som ett ”recept”, ett medicinfritt sätt att värna om och höja sitt eget välmående.  Broschyren fungerade också som ett sätt att presentera föreningsverksamheten inom sektorn för social- och hälsovård samt välmående till branschens yrkesmänniskor och till skolorna.

 

”Att delta i föreningsverksamhet kan fungera som medicin och förebygga ensamhet – det kan ge ny riktning eller nytt innehåll i livet och dess hälso- och välmåendefrämjande verkningar kan vara betydande. Föreningslivet ger möjligheter att ta emot hjälp och att själv hjälpa andra om man vill. Frukterna från föreningsarbetet finns tillgängliga för oss alla, plocka av dem och njut på det sätt som just du vill!”

 

Broschyren gav också information om kamratstöd och betonade samarbetets vikt och kraft.
”Så väl föreningars som den offentliga sektorns verksamhet har som mål att kommuninvånarna ska må bra och vara friska. Samarbetet mellan föreningar och den offentliga sektorn fungerar delvis på basen av beprövad, fungerande praxis och vanor, men det är också av relevans att utveckla nya samarbetsformer. En öppen diskussion och dialog mellan föreningar och den offentliga sektorn öppnar upp för nya synsätt och möjliggör sektoröverskridande samarbeten. Även kommunikation och informationsförmedling är viktigt. Då vi känner till varandras verksamhet, kan vi dela den kunskapen vidare och med hjälp av den främja kommuninvånarnas välmående”.

 

Det skulle nu finnas ett behov för en andra upplaga av föreningsbroschyren. Till den kunde vi tillsammans samla ihop information om nya välfungerande samarbetsformer och praxis. Så väl föreningarnas egna, som de som är gemensamma för föreningar, offentlig sektor och företag. Projektet Moderna föreningar jobbar med temat innovation och via detta projekt insamlas material som kan fungera som modell för oss och samtidigt fungera rikt ingivande, inte bara för social- och hälsovårdsföreningar, utan för hela det breda föreningsfältet som inkluderar exempelvis byaföreningar, kultur- och motionsföreningar.

 

Ett innovativt år till er alla!

Tuula Jäntti

 

 

Om gästskribenten

Tuula Jäntti är verksamhetsledare vid POHY, Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf. Föreningen främjar lokalbefolkningens välmående med temat välmående i Österbotten genom föreningar. Tuulas eget välmående främjar förutom föreningsverksamhet och delaktighet, även friluftsliv och skogspromenader, familj, vänner, korsord och en måttlig mängd avslappnad tillvaro!

 

 

Kanske dessa inlägg intresserar

Föreningsmässa virtuellt – och MOF var med!

I dagens läge händer allt på distans – ja nästan allt – men speciellt stora evenemang ordnas virtuellt. Hur funkar det?
MOF var med på en Virtuell föreningsmässa som stöder delaktighet och välmående. Mässan ordnades som ett samarbete mellan tre projekt: Nuorten Ystävät ry:s VALPAS 2, Ranua kommuns Hyvää Huomista! och Östra Lapplands samkommuns High Five. Under de två dagarna som mässan pågick hade mässan mer än 4000 besökare, 148 evenemang/händelser och totalt deltog över 50 föreningar med sina presentationer.

Read More »

Nystart för föreningar efter pandemin

Vårt nystartade pilotprojekt Moderna föreningar vill hjälpa och stödja föreningarna att bli innovativa och kreativa i sin verksamhet. Föreningar som agerar innovativt och kreativt för att hitta nya lösningar på problem och utmaningar som de stött på i sin verksamhet är bättre rustade för att möta framtiden.

Read More »