Karperö Uf Strandlid – Carpella Gym, byagymmet som drivs med frivilliga krafter

Vad?

Byagymmet Carpella Gym drivs av Karperö ungdomsförening Strandlid rf. Gymmet hittas i allaktivitetshuset Carpella Strandlids källarvåning. Där finns modern gymutrustning, träningsredskap och duschmöjligheter. På gymmet ordnas också kurser och ledda grupper som riktas till nybörjare. Byagymmet startades av ungdomsföreningen som svar på bybornas önskemål och drivs med frivilliga krafter.

 

Varför?

För att erbjuda byborna möjlighet att börja träna med låg tröskel. ”Gymmet för dig, nära dig”. Ett gym som ligger nära, är lättillgängligt och där det är lätt att bli medlem. Träningsmöjligheter främjar bybornas hälsa.

 

Hur?

Gymmet fungerar enligt självserviceprincipen och man har tagit hjälp av teknik för att driva verksamheten. Detta gör att gymmet fungerar utan att någon från föreningen behöver vara på plats. Det är lätt att bli gymmedlem via webshopen på föreningens hemsida. Som medlem kan man sedan besöka gymmet mellan klockan 5 och 24 genom att låsa upp dörren med sitt fingeravtryck. Gymmet har en egen ingång och gymmedlemmarna kan använda gymmet oberoende av vilken annan verksamhet som pågår i huset. Det finns olika typer av medlemskap, både fortlöpande och tidsbundna. Man väljer själv vilken typ som passar en bäst. Billigare gymavgift för ungdomsföreningens medlemmar lockar att bli med. Medlemskap kan också betalas med olika motionsförmåner. Föreningen informerar om gymmets verksamhet via social media och sin hemsida.

Gymmet är en del av föreningens ordinarie verksamhet. Det byggdes med hjälp av talkokrafter och man har köpt maskiner och annan utrustning. Totalt blev det en investering på 80 000 € som finansierades med lån. Gymmet lockar nya människor till föreningens lokal och gör att nya målgrupper kan ta del av föreningens verksamhet. På sistone har allt fler ungdomar hittat till gymmet.

 

 

Föreningens tips på framgångsfaktorer:

  • Våga satsa på det ni tror på!
  • Våga testa nya idéer
  • Ta hjälp av teknik som stöd för det praktiska
  • Skapa en god social gemenskap i styrelsen
  • Samla in bybornas idéer
  • Fråga efter talkokrafter på social media

 

 

 

Kontakt och mer information: 

 

Karperö ungdomsförening Strandlid rf
info@carpella.fi

www.carpella.fi
Facebook
Instagram

 

Carpella Gym
gym@carpella.fi 
www.carpella.fi/gym
Facebook
Instagram

 

Mer läsning om gymmet:
Karperö UF öppnar eget gym – En satsning på 80 000 euro – Vasabladet

 

 

 

 

 

Idébankens idéer

Folkhälsan – Ungdomslokal.fi, en gemenskap för unga på nätet

Ungdomslokal.fi är namnet på en ungdomslokal på nätet. Verksamheten är ett samarbete mellan Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne. Målet med ungdomslokal.fi är att främja och stärka den psykiska hälsan bland unga genom att erbjuda en lättillgänglig, kravlös och trygg gemenskap på nätet.

Läs mera