Projektet
Moderna föreningar

2/2021 - 2/2022 (avslutat)

Projektet Moderna föreningar

Projektet Moderna föreningar (MOF) som pågick under tiden 2/2021-2/2022 främjade innovation, samarbete och tekniskt kunnande inom föreningslivet.

Moderna föreningar var ett Leader-projekt vars mål var att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på den Österbottniska landsbygden, genom att utveckla innovationsverksamhet hos föreningar. Avsikten var att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovations-verksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former.

Finansiärer:
Leader Aktion Österbotten , Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Projektets huvudman:
Österbottens Föreningar rf.

Projekttid:
8.2.2021-8.2.2022 (projektet har avslutats)

Projektområde:
Österbotten, pilotområden är Malax och Nykarleby.

Material från projektet:
> Arkiverat material
> Blogg arkiv