Tillsammans förverkligar vi idéer!

Projektet Innovativa föreningar Österbotten

För innovation i det österbottniska föreningslivet!

Innovativa föreningar Österbotten är ett Leaderprojekt som syftar till att utveckla föreningskultur, innovationsverksamhet och samarbete i det lokala föreningslivet i Österbotten. Målet är att hjälpa föreningar att genom innovation lösa olika utmaningar i verksamheten eller olika samhällsutmaningar, samt att främja samarbete mellan föreningar och andra lokala samhällsaktörer.

Genom innovation kan föreningarna skapa positiv utveckling i sina föreningar och i lokalsamhället. Som stöd för detta behövs kunskap om innovation och verktyg och metoder för att arbeta med innovation. Nya innovativa idéer och möjligheter skapas framför allt genom samarbete med andra aktörer. Samarbete mellan föreningar samt föreningar och andra samhällsaktörer är därför viktigt!

 

Finansiärer:
Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelserna i Österbotten och Svenska folkskolans vänner.

Projektets huvudman:
Österbottens Föreningar rf.

Projekttid:
11.2.2022 – 30.4.2023

Projektområde:
Österbotten

Genom innovation kan föreningarna skapa positiv utveckling i sina föreningar och i lokalsamhället.

Projektets aktiviteter

Detta jobbar vi med:

Innovationsworkshoppar
Vi ordnar kostnadsfria innovationsworkshoppar för föreningar samt stöder föreningar i deras arbete med att förverkliga nya idéer.


Idébank med föreningsidéer
Projektet samlar österbottniska föreningars idéer! Vi vill att föreningar skall kunna inspireras av varandra och ta del av varandras kunskap och erfarenheter.


Samarbete mellan kommuner och lokala föreningar
Vi arbetar för att främja samarbetet mellan lokala föreningar och kommuner. Att samarbeta ger många fördelar!


Österbottniska innovationsmiljöer
Projektet utreder möjligheten för föreningar att delta i och samskapa innovationmiljöer tillsammans med olika samhällsaktörer exempelvis företag och utbildningsinstitutioner.


Innovationsplattform för föreningar
En digital innovationsplattform för föreningar. Plattformen erbjuder föreningar kunskap om innovation i föreningslivet och konkreta verktyg och metoder för hur de själva kan jobba med innovation i sin förening samt innovationsexempel på vad andra föreningar i Österbotten åstadkommit.